Timocracia

O governo de homens de mérito e de honra, onde, segundo Santayana, “a única igualdade subsistente seria a de oportunidades”.