Pallieri, Giorgio Balladore (1905-1980)

Giorgio Balladore PallieriBibliografia

Dottrina dello Stato. Pádua, CEDAM, 1964 [trad. port. A Doutrina do Estado, 2 vols., Coimbra, Coimbra Editora, 1969].