Mendes, Manuel da Silva (1867-1931)

silva_mendes_ah

  • Socialismo Libertario ou Anarchismo. Historia e Doutrina. 1896.