Cambridge, Universidade de

universidade-de-cambridgeFundada no século XIII. Aí ensinaram Erasmo, Newton e Keynes.